XEBEC
Narzędzia typu pędzel z włókna ceramicznego
XEBEC
Szczotki z włókna ceramicznego
XEBEC
Ściernice trzpieniowe do gratowania
DIJET
Najnowocześniejsze narzędzia skrawające

XEBECBogata oferta szczotek z włókna ceramicznego oraz ściernic do gratowania
ZASTOSOWANIE NARZĘDZI XEBEC

 

BRANŻA LOTNICZA

 

lot

 

BRANŻA MOTORYZACYJNA

 

motoryzacja

 

mot2